domů | životopis | obrazy | sochy | restaurování | napsali… | kontakt
Vojtěch Adamec: Ptakočlověk, 2001
Ptakočlověk, 2001Restaurování
Přeprava sochy sv. Jana Nepomuckého k restaurování

Restaurování

Vojtěch Adamec se od roku 1987 věnuje restaurování sochařských děl. Od roku 1991 je držitelem povolení k restaurování MK ČR uměleckých sochařských děl z kamene, štuku a keramiky.

Seznam realizovaných restaurátorských zakázek od roku 1996 do roku 2007:

 1. Loreta v Kosmonosích – restaurátorské zajištění plastické výzdoby (pískovec) MÚ Kosmonosy, rok 1996 - 1999
 2. Kopie Atlanta od M. B. Brauna ve Vrbovské zahradě v Praze (pískovec) Magistrát hl. města Prahy, 1. – 8. měsíc 1996
 3. Dům čp. 3 v Lazarské ulici v Praze – restaurování sochařské výzdoby (pískovec) AST Bohemia, 8. - 12. měsíc 1996
 4. Anděl Gloria od M. B. Brauna v Kuksu – restaurování (pískovec) MÚ Pardubice, 6. - 11. měsíc 1995
 5. Renesanční radnice Lázně Bohdaneč – restaurování (keramika, pískovec, štuk) MÚ Pardubice, 6. – 12. měsíc 1998
 6. Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích – restaurování (pískovec) MÚ Pardubice, rok 1997
 7. Zámek Jaroměřice u Jevíčka – restaurování sgrafitové výzdoby (štuk) MÚ Pardubice, rok 1998
 8. Sousoší sv. Anny z Karlova mostu – restaurování originálu, zhotovení kopie (pískovec) restaurování originálu, zhotovení kopie - 6. měsíc 1999
 9. Hrad Karlštejn (keramika, štuk) průzkumy staticky narušených konstrukcí, pokusné rozebrání historické dlažby - 1997-1999
 10. Zámek Moravská Třebová – restaurování renesanční štukové výzdoby (štuk) MÚ Moravská Třebová, 11. měsíc 1999 – 1. měsíc 2000
 11. Kamenné plastiky, štuková výzdoba vnějšího pláště Klementina v Praze (pískovec, štuk) 4. – 8. měsíc 1999, 7. – 10. měsíc 2000
 12. Plastika Apollóna ve Valdštejnské zahradě v Praze – restaurování (pískovec) NPÚ ÚP Praha, 9. – 11. měsíc 2000
 13. Románské sklepy ve Vejvodově ulici v Praze – restaurování (pískovec, opuka, štuk) 7. – 10. měsíc 2000
 14. Dům č.p. 13 v Pernštejnské ulici v Pardubicích – restaurování terakotových a kamenných ostění oken (pískovec, keramika) Mgr. Rucker, 6. – 8. měsíc 2000
 15. Zámek Veltrusy – restaurování sochařské výzdoby (pískovec) NPÚ ÚOPSČ Praha, 9. – 11. měsíc 2000
 16. Sochařská výzdoba domu č. p. 55 od V. Amorta v Pardubicích – restaurování (pískovec, keramika, štuk) Magistrát města Pardubice, 7. – 11. měsíc 2000
 17. Kalvárie se sv. Máří Magdalenou v Dolních Břežanech od J. A. Quintainera – restaurování (pískovec) MÚ Dolní Břežany, rok 2001,
 18. Kamenné portály a nárožní patníky domu č.p. 519/III v Praze - restaurování a konzervace (pískovec) rok 2001
 19. Kaplička sv. Václava a sochy andělů radostné a žalostné smrti od M. B. Brauna u Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) MÚ Lysá nad Labem, říjen 2001 – říjen 2002,
 20. SZ Lednice – restaurování zařízení koupelen v I. NP (keramika) NPÚ Brno, leden 2002,
 21. Pomník sv. Jana Nepomuckého v Benátkách nad Jizerou – restaurování (pískovec) město Benátky nad Jizerou, listopad 2001 – březen 2002,
 22. Socha sv. Václava na Václavské náměstí v Praze – čištění soklové části (mrákotínská žula) GHMP, 3. měsíc 2002,
 23. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou – restaurování dlažby (keramika, umělý kámen, mramor) NPÚ Brno, 2002 – 2003
 24. Mostek se sfingou v areálu zámku Veltrusy – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, rok 2002 – 2003,
 25. Mostek Charlota v areálu zámku Veltrusy – zajištění po povodni a restaurování (pískovec, štuk, cihla, mramor) NPÚ ÚOPSČ, rok 2002 – 2003,
 26. Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně – restaurování kamenných prvků severní věže (pískovec, mušlový vápenec) Římskokatolická farnost Kolín, 7. – 10. měsíc 2002,
 27. Kohlova kašna na Pražském hradě – restaurování (pískovec) Správa Pražského hradu, rok 2003,
 28. Socha sv. Jana Nepomuckého v Lázních Bohdaneč – transfer a restaurování (pískovec) město Lázně Bohdaneč, podzim 2002 a podzim 2003,
 29. Klášter sv. Anežky České v Praze – restaurování (pískovec, opuka, keramika, štukové omítky) NG, 2002 – 2003
 30. Mostek se železným zábradlím v areálu zámku Veltrusy – zajištění po povodni a restaurování (pískovec, struska, štukové omítky) NPÚ ÚOPSČ, rok 2002 – 2003
 31. Plastické a barevné retuše exponátů expozice F. Bílka v Musée Bourdelle v Paříži (sádra, keramika) GHMP, listopad 2002 – březen 2003
 32. Psí pomník v areálu zámku Veltrusy – transfer (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, březen 2003
 33. Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně – restaurování kamenných prvků západního průčelí (pískovec, mušlový vápenec) Římskokatolická farnost Kolín, 5. – 11. měsíc 2003
 34. SZ Náchod – restaurování vstupních portálů (pískovec) NPÚ Pardubice, 6. – 11. měsíc 2003
 35. Průzkum štukového stropu rytířského sálu zámku Lemberk (štuk) NPÚ Ústí nad Labem, 5. – 12. měsíc 2003
 36. Vstupní brána hradu Karlštejn – restaurování kamenného ostění (pískovec) NPÚ ÚOPSČ Praha, 7. – 11. měsíc 2003
 37. Socha Marta v areálu zámku Veltrusy – zajištění po povodni a restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, 9. – 12. měsíc 2003
 38. Pomník sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku Veltrusy – zajištění po povodni a restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, 9. – 12. měsíc 2003
 39. Sochy koněvodů na hlavním schodišti zámku Veltrusy – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, podzim 2003
 40. Plastika Zavržený od Čeňka Vosmíka – restaurování sádrového modelu (sádra) NG v Praze, prosinec 2003 – červen 2004
 41. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci – odborný restaurátorský dozor (pískovec, mušlový vápenec) Vikariát Kutná Hora, 4. – 10. měsíc 2004
 42. Štuková výzdoba stropu rytířského sálu SH Lemberk – restaurování (štuk) NPÚ ÚOP Ústí nad Labem , 5. – 11. měsíc 2004
 43. Alegorická socha Červen v areálu zámeckého parku v Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) MěÚ Lysá nad Labem, 6. – 9. měsíc 2004
 44. Alegorická socha putti Sochařství v areálu zámeckého parku v Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) MěÚ Lysá nad Labem, 6. – 9. měsíc 2004
 45. Jižní průčelí Santa Casy v areálu Lorety v Kosmonosích – doplnění, rekonstrukce (pískovec) MěÚ Kosmonosy, 6. – 9. měsíc 2004
 46. Alegorické sochy putti Oheň a putti Země v areálu zámeckého parku SZ Lysá nad Labem – restaurování (pískovec) MěÚ Lysá nad Labem, 6. – 10. měsíc 2004
 47. Alegorická socha Ćervence v areálu zámeckého parku SZ Lysá nad Labem– restaurování (pískovec) MěÚ Lysá nad Labem, 6. – 10. měsíc 2004
 48. Velké okno a okno s mříží kaple SH Křivoklát – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, 6. – 10. měsíc 2004
 49. Kamenné portály SZ Nižbor – restaurování (pískovec) Obecní úřad Nižbor, 7. – 10. měsíc
 50. Socha sv. Václava v Debrně – restaurování (pískovec, štuk, keramika) Obecní úřad Dolany, 8. – 10. měsíc 2004
 51. Pomník Van der Schotta v areálu zámeckého parku SZ Veltrusy – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, 9. – 11. měsíc 2004
 52. Terakotová ostění dveří domu čp. 91, Bartolomějská ulice, Pardubice – restaurování (terakota) Loučka s.r.o., 10. – 12. měsíc 2004
 53. Druhé velké okno a křížové kytky kaple, zábradlí pavlánu při vstupu do kaple, SH Křivoklát – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, březen - květen 2005
 54. Štuková výzdoba stropu, okenních výklenků, krbu a kamenných portálů, Rytířský sál, SH Lemberk – 2. etapa restaurování (štuk) NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, duben – říjen 2005
 55. Mostek se železným zábradlím, štukové a kamenné prvků východní části, SZ Veltrusy – restaurování (pískovec, štukové omítka, struska) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, červen – říjen 2005
 56. Podezdívka oplocení čestného dvora, SZ Veltrusy – údržbové práce (krystalická břidlice, pískovec, vápenná malta) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, březen- červen 2005
 57. Štukové, keramické a kamenné prvky čelní fasády domu, Liberec, dům čp. 4/12, nám. E. Beneše – restaurování (štuk, umělý kámen, keramika, pískovec, liberecká žula) Loučka s.r.o., duben – červenec 2005
 58. Omítky a dlažby v Pokladnici a Klenotnici, císařský palác, SH Karlštejn – restaurátorský průzkum (štukové omítky) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, únor - březen 2005
 59. Keramická socha sv. Jana Nepomuckého, Řevnice – restaurátorský průzkum a 1. etapa restaurování (keramika) Obec Řevnice, duben – září 2005
 60. Alegorická socha Března, Léta a socha Pravého lva, park zámku v Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) Město Lysá nad Labem, duben – říjen 2005
 61. Dekorativní a figurální prvky výzdoby štítů zámku v Lysé nad Labem – předběžný průzkum, sejmutí a uložení havarijních prvků (pískovec) Domov důchodců v Lysé nad Labem, říjen 2005
 62. Mariánský sloup, Rožďalovice – zajištění, sejmutí a uložení havarijní vrcholové sochy Panny Marie v depositu (pískovec) Obec Rožďalovice, září 2005
 63. Socha Dia a Chrona, lesopark Cibulka, Praha 5 – restaurování (pískovec) Správa městské zeleně hlavního města Prahy, květen – září 2005Socha sv. Jana
 64. Nepomuckého a sousoší Kalvárie, muzeum Velvary, původní provenience mostek v obci Sazená – restaurátorský průzkum a galerijní restaurování (pískovec) Správa a údržby silnic, Kladno, září – listopad 2005
 65. Malé kamenné okno kaple, SH Křivoklát – restaurování (pískovec) NPÚ ÚOPSČ, duben - září 2006
 66. Štukové omítky na stěnách a v okenních a dveřních výklencích, Rytířský sál, SH Lemberk – restaurování (štuk) NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, červen – listopad 2006
 67. Omítky a terakotové prvky exteriéru, Dórský pavilón, v parku SZ Veltrusy – restaurátorský průzkum a restaurování (štukové omítky, terakota) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, srpen – listopad 2006
 68. Keramické obklady parteru čelní fasády domu, Liberec, Frýdlantská ul. – restaurování (keramika) Magistrát města Liberec, duben – červenec 2006
 69. Keramické dlažby v Ložnici, Hodovní síni a tzv. Dvořenince, císařský palác, SH Karlštejn – restaurátorování – zpětné osazení úseku dlažeb v sondách do podlah (keramika) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, květen - listopad 2006
 70. Keramická socha sv. Jana Nepomuckého, Řevnice – 2. etapa restaurování (dokončení restaurování originálu a jeho osazení v interiéru zdejšího kostela), zahájení prací na kopii sochy z identického materiálu (keramika) Obec Řevnice, duben – listopad 2006
 71. Alegorická socha Prosince a Ledna v parku zámku v Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) Město Lysá nad Labem, duben – listopad 2006
 72. Alegorické sochy Dne a Noci včetně zídek po stranách schodiště v parku zámku Lysé nad Labem – restaurování, kopie dříků a říms soklů (pískovec) Město Lysá nad Labem, srpen – listopad 2006
 73. Socha sv. Marka, ohradní zeď kostela sv. Jana Křtitele, Lysá nad Labem - restaurování (pískovec) Římskokatolický farní úřad v Lysé nad Labem, září – listopad 2006
 74. Dekorativní a figurální prvky výzdoby dvou štítů zámku v Lysé nad Labem – restaurování (pískovec) Domov důchodců v Lysé nad Labem, říjen - listopad 2006
 75. Mariánský sloup, Rožďalovice – 1. etapa restaurování vrcholové sochy Panny Marie uložené v depositu (pískovec) Obec Rožďalovice, květen - srpen 2006
 76. Kamenný kříž, Vestec – transfer na nové místo a nový základ (pískovec) Obec Vestec, září 2006
 77. Výdusek sochy sv. Jana Nepomuckého a sousoší Kalvárie, mostek v obci Sazená – konzervační restaurování (umělý kámen) Správa a údržby silnic, Kladno, září – listopad 2006
 78. Socha sv. Jana Nepomuckého, mostek v obci Tmáň – konzervační restaurování (pískovec) Správa a údržby silnic, Kladno, září – listopad 2006
 79. Socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Václava, mostek v obci Královice – konzervační restaurování (pískovec) Správa a údržby silnic, Kladno, září – listopad 2006
 80. Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie, socha Panny Marie a dva obelisky na vrcholu čelní fasády – restaurování (pískovec) Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, červen – září 2006
 81. Keramická socha sv. Jana Nepomuckého, Řevnice – 2. etapa restaurování dokončení prací na kopii sochy z identického materiálu (keramika, polychromie) Obec Řevnice, duben – únor - listopad 2007
 82. Mariánský sloup, Rožďalovice – 1. etapa restaurování vrcholové sochy Panny Marie uložené v depositu (pískovec) Obec Rožďalovice, květen - září 2007
 83. Lysá nad Labem, Alegorické sochy Srpna, Září a Října v parku zámku – restaurování (pískovec) Město Lysá nad Labem, červen – září 2007
 84. Lysá nad Labem, ohradní zeď kostela sv. Jana Křtitele, socha sv. Jeronýma (M. B. Braun) (pískovec) Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem, srpen – listopad 2007
 85. Kolín nad Labem, Mariánský sloup na Karlově náměstí – restaurování (pískovec) Město Kolín nad Labem, květen – červenec 2007
 86. Kolín nad Labem, budova Děkanství, Brandlova ul. 25, restaurování fasád z lomového zdiva (krystalická břidlice, spárování vápennou maltou, štuková ostění ze štukové malty, ostění z pískovce) Římskokatolická farnost v Kolíně nad Labem, červenec – listopad 2007
 87. Pohled u Havlíčkova Brodu, kostel sv. Ondřeje, restaurování ostění dvou oken severní lodi kostela (pískovec) Římskokatolická farnost v Pohledu se sídlem v České Bělé, červenec – září 2007
 88. Veltrusy, dórský pavilón, restaurování omítek v interiéru a dlažby (opuka, pískovec, vápenné štukové omítky) NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, červenec-listopad 2007
 89. Štukové omítky na stropu a dekorativní štukové prvky na západní a východní stěně sálu, Rytířský sál, SH Lemberk – dokončení restaurování v podobě povrchové úpravy (vápenný štuk) NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, červen – listopad 2006
domů | životopis | obrazy | sochy | restaurování | napsali… | kontakt

------------

(C) 2008 Vojtěch Adamec | design, layout, code & photos Martin Micka